Volg ons op     

Teams

Een team van ruim 30 vrijwilligers uit de wijk zorgt ervoor dat Indekerngezond goed loopt.

Teamleden kunnen aansluiten bij een of meer teams. De verschillende teams bij Indekerngezond werken met plezier aan wat zij belangrijk vinden om te doen, ervaren vertrouwen, nemen regie, leren van en met elkaar en weten andere teams te vinden indien nodig. De teams bestaan uit minimaal 2-3 personen en staan open voor nieuwe wijkbewoners.

De teams zijn:

  • Kernteam
  • Trainers & workshopleiders
  • Hosts
  • Beheer
  • Communicatie
  • Backoffice
  • Initiatiefnemers
  • Inkomsten

 

Kernteam

Het kernteam bestaat uit:
Janine, Carry en Marjolein

Trainers & workshopleiders

Team trainers & workshopleiders bestaat uit door iPH gecertificeerde trainers en workshopleiders.

Gecertificeerde trainers Positieve Gezondheid: vier personen kunnen de betaalde trainingen en workshops Positieve Gezondheid voor professionals geven. Eens in de 1 à 2 maanden komen de gecertificeerde trainers samen om de (potentiële) opdrachten door te nemen, af te stemmen en van elkaars ervaringen te leren.

Team trainers bestaat uit:
Janine, Sandra, Carry en Rosemarie

Workshopsleiders Positieve Gezondheid:
Een aantal teamleden en andere betrokkenen die de training Positieve Gezondheid hebben gevolgd, geven workshops intern, waaronder onze maandelijkse workshops, die we laagdrempelig aan wijkbewoners en andere geïnteresseerden geven.

Hosts

Team ‘Hosts’ zorgt voor een gastvrije ontvangst van alle bezoekers. Het team bestaat uit ca. tien mensen. Het is de wens het team zover uit te breiden dat er altijd twee hosts aanwezig kunnen zijn en we ook reservecapaciteit hebben in geval van vakantie en ziekte.
Er zijn regelmatig hostmeetingen. De hosts vullen (zoveel mogelijk) zelfstandig het rooster in en kunnen bijvoorbeeld via de app diensten met elkaar ruilen en elkaar informatie doorgeven dat betrekking heeft op het hostwerk.

Beheer

Team Beheer zorgt voor het pand, de veiligheid en de ICT. Maandelijks heeft het beheerteam overleg. Door de maand heen verzamelt het team beheer alle punten die ze onderling verdelen. Een aantal kunnen meteen opgepakt worden en grotere punten of zaken waar afstemming voor nodig is, worden in de maandelijkse meeting besproken.

Een aantal teamleden van beheer hebben Bedrijfshulpverlening. Door middel van jaarlijkse ontruimings / calamiteiten oefeningen worden overige teamleden gedelegeerd bedrijfshulpverlener en geleerd wat te doen in geval van calamiteiten.

Communicatie

Team communicatie zorgt ervoor dat de basis van onze communicatiemiddelen op orde is. Denk hierbij aan de website, social media en folders. Hiervoor werkt team communicatie samen met team trainers, team boekingen, team initiatiefnemers, team inkomsten en het kernteam. Ca. 1x per 4 weken heeft het communicatieteam overleg.

Team communicatie heeft als wens om te zorgen dat teamleden goed op de hoogte zijn van wat er speelt binnen Indekerngezond en om te zorgen dat steeds meer mensen die in Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern e.o. wonen en werken van Indekerngezond en Positieve Gezondheid gehoord hebben. Dat doen we zowel praktisch/uitvoerend als strategisch/overstijgend en zowel intern als extern.

Backoffice

Het onderdeel backoffice bestaat uit verschillende essentiële zaken, waar afspraken over gemaakt worden, die op de achtergrond geregeld worden om Indekerngezond goed te laten lopen. Hieronder vallen onder andere boekingen, administratie en alle taken van office management / regeltaken om alles goed op elkaar af te stemmen. Backoffice werkt samen met Communicatie, Beheer, Hosts, Trainers & workshopleiders en kernteam.

Initiatiefnemers

Team initiatiefnemers zorgt ervoor dat wijkbewoners zich uitgenodigd voelen om bij Indekerngezond initiatief te nemen en dat het proces naar een initiatief soepel verloopt. Daarbij streven we ernaar dat initiatiefnemers zich hier mede eigenaar van voelen en dat zij zich verbonden voelen met Indekerngezond.

Inkomsten

Team inkomsten zorgt ervoor dat we goed op koers zijn en blijven in onze inkomsten en uitgaven. Daarvoor werkt team inkomsten samen met team trainers, team boekingen, team communicatie en het kernteam. Ca. 1x per 6 weken spreken we de stand van zaken en de nodige acties door. We hebben als wens om te zorgen voor een stabiele basis van Indekerngezond.

 

Nieuwsbrief

Contactgegevens

Kopenhagenstraat 41
3541 CE Utrecht – Leidsche Rijn Centrum
Kijk hier hoe je ons kunt bereiken
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 9:30 – 17:00 uur
Bij initiatieven ‘s avonds en/of in het weekend ook geopend

Locatietelefoon:
06 – 2319 5057

Algemene vragen:
Mail naar: info@indekerngezond.nl

Boekingen:
Mail naar: boekingen@indekerngezond.nl

Of bel naar 06 – 1610 6529
bereikbaar donderdag en vrijdag van 13.00 -16.00

Boekingen door en voor medewerkers van Lister gaan via: info@indekerngezond.nl